Medical Stage

>> Informació sobre Barcelona

 

Barcelona.cat

Accediu als webs oficials de l’Ajuntament de Barcelona, on trobareu tota la informació referent a la ciutat. A més, a través del Portal podreu resoldre molts tràmits administratius amb l’Ajuntament de manera pràctica, àgil i còmoda.

 

 

 

 

Adquisició de serveis a través del portal Medical Stage

 

La realització per part dels usuaris de reserves o compres de productes o serveis d’aquells proveïdors que l’usuari hagi escollit, quedarà subjecte als terminis i condicions específiques que els proveïdors estableixen per a cada cas.

 

L’usuari accepta i respecta els terminis i condicions de compra que estableix qualsevol proveïdor amb el qual decideix contractar, incloent-hi  amb caràcter enunciatiu el pagament de qualsevol import reportat i el compliment de les normes i restriccions sobre la disponibilitat de tarifes, productes o serveis.

 

L’elaboració i actualització de la informació sobre ofertes, productes o serveis, preus i altres dades i informació rellevant sobre els productes i serveis que ofereixen a través del portal web, correspon als respectius proveïdors, sense que Medical Stage en sigui el responsable del manteniment, revisió, supervisió o actualització.

Medical Stage | Tots els drets reservats |