Medical Stage

>> Oferta formativa

>> Màster en Salut Pública

Medicina General

Màsters

Presencial

Té com a objectiu principal capacitar els estudiants per comprendre els processos de salut/malaltia i els seus determinants des de la perspectiva poblacional i per afrontar els problemes de salut a través d'intervencions col·lectives de promoció, protecció i restauració de la salut.

2 anys acadèmics

1 de setembre de 2016

30 de juny de 2018

Campus del Mar ( Universitat Pompeu Fabra)

Doctor Aiguader, 80 - 08003

Barcelona

https://www.upf.edu/postgraubiomed/ca/salut/presentacio/

Contacte:
salut.publica@upf.edu

Mireia Llimós
Telf. 93 316 18 75

Guillem Martí
Telf. 93 316 35 07

Idiomes en què s'imparteix

Enllaços relacionats

Medical Stage | Tots els drets reservats |