Medical Stage

>> Oferta formativa

>> Master in Bioinformatics for Health Sciences

Altres

Màsters

Presencial

Hi ha dos perfils de candidats: el dels titulats de l'àmbit de les ciències biològiques i de la salut (Biologia, Medicina, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia...) i el dels titulats en enginyeries i disciplines científiques bàsiques (Química, Física o Matemàtiques).

Té com a objectiu formar professionals i investigadors amb coneixements i habilitats orientats al desenvolupament de noves estratègies computacionals i de sistemes informàtics d'utilitat en la recerca biomèdica.
Una de les característiques essencials d'aquest màster és la seva elevada optativitat, que permet a l'estudiant formar-se en un ampli ventall de disciplines bioinformàtiques.

1. Bioinformàtica del genoma
2. Bioinformàtica estructural
3. Biologia de sistemes
4. Farmacoinformàtica
5. Informàtica biomèdica

2 anys acadèmics a temps complet

1 de setembre de 2016

30 de juny de 2018

La presencialitat és de 6 hores diàries en la franja horària de 8.30 a 19.00 hores

Campus del Mar ( Universitat Pompeu Fabra)

Edifici Doctor Aiguader, 80 08003

Barcelona

https://www.upf.edu/bioinformatics/

Universitat Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona

Contacte:

Nuria B. Centeno
nuria.centeno@upf.edu

Idiomes en què s'imparteix

Medical Stage | Tots els drets reservats |