Medical Stage

>> Oferta formativa

>> Estancias formativas Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Medicina General

Rotacions

Presencial

10 de juny de 2016

31 de desembre de 2020

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

C/ Sant Quintí, 89 08026

Barcelona

http://www.santpau.cat/

Contacto:
- En el caso de médicos u otros profesiones sanitarias diferentes a enfermería: docenciamedica@santpau.cat
- Enfermería: llopez@santpau.cat

Idiomes en què s'imparteix

Medical Stage | Tots els drets reservats |