Medical Stage

>> Oferta formativa

>> Màster en disseny i anàlisi d'investigacions clíniques

Medicina General

Màsters

A distància

Metges i professionals sanitaris (llicenciats i diplomats universitaris) interessats en el disseny i l’anàlisi d’investigacions clíniques.

- Entendre els principis fonamentals del disseny dels tipus més freqüents d'investigacions clíniques, i conèixer les tècniques d'anàlisi més adequades en cada cas.

Mòdul 1. Estadística bàsica en investigació mèdica.
Mòdul 2. Comparació de distribucions.
Mòdul 3. Modelització estadística.
Mòdul 4. Disseny i anàlisi d'investigacions clíniques.

17 d'octubre de 2016

30 de juny de 2018

Centre d’Estudis Col·legials (CEC)

Passeig Bonanova 47, 08017

Barcelona

http://cec.comb.cat

935678888

935678859

http://bit.ly/219Am9P

Col·legiats CoMB: 4.110€
No col·legiats: 4.730€.

- Carlos Ascaso Professor titular de Bioestadística. Departament de Salut Pública. Universitat de Barcelona.
- Albert Cobos Doctor en medicina. MSc Estadística Aplicada. Professor de Bioestadística. Departament de Salut Pública. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Col·legi de Metges de Barcelona

- Part teòrica. El material teòric de cada mòdul està format per unitats temàtiques que es publiquen periòdicament en el Campus Virtual del Centre d'Estudis Col·legials del COMB. L'alumne segueix individualment els continguts del curs i disposa d'un servei de consultes (tutories).
- Projecte

Idiomes en què s'imparteix

Medical Stage | Tots els drets reservats |