Medical Stage

>> Oferta formativa

>> Màster en atenció inicial d'urgències

Altres

Màsters

Semipresencial

Metges interessats en l’adquisició i l’aprofundiment en els coneixements, les actituds i les habilitats necessàries per desenvolupar la seva activitat en el camp de les urgències i emergències en els primers nivells assistencials.

Conèixer les grans síndromes i situacions d’urgència que es presenten en el nostre àmbit sanitari.

17 d'octubre de 2016

30 de juny de 2018

Centre d’Estudis Col·legials (CEC)

Passeig Bonanova 47, 08017

Barcelona

http://cec.comb.cat

935678888

935678859

http://bit.ly/1OebvjY

Col·legiats CoMB 4.650€
No Col·legiats: 5.320€

- Manel Cerdà. President del Consell Català de Ressuscitació. Metge especialista en medicina intensiva.
- Albert Salazar Metge especialista en medicina interna. Director assistencial. Fundació Gestió Sanitària. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Col·legi de Metges de Barcelona

- Part teòrica. El material teòric està format per unitats temàtiques i casos clínics que es publiquen periòdicament en el Campus Virtual del Centre d'Estudis Col·legials del COMB.
- Pràctiques
- Projecte

Idiomes en què s'imparteix

Medical Stage | Tots els drets reservats |